Linköping, Frössla Sofielund 1
Malmslätt

Industrifastighet varaktigt uthyrd till stabil verksamhet för ytbehandlingar. Avtalet löper till år 2027. Bruksarea ca 2 900 kvm. Areal ca 10 700 kvm. Investering med god avkastning.

Objektsbeskrivning

Industrifastighet i Malmslätt - Fullt uthyrd

Industrifastighet varaktigt uthyrd till stabil verksamhet för ytbehandlingar. Avtalet löper till år 2027. Bruksarea ca 2 900 kvm. Areal ca 10 700 kvm. Investering med god avkastning.

Försäljning av fastigheten sker mot ett förväntat värde om 16 miljoner SEK. Säljaren förbehåller sig även rätten att avsluta försäljningsprocessen eller ändra i beskrivna riktlinjer när som helst före undertecknandet av bindande överlåtelseavtal. Oavsett skälen till att försäljningsprocessen avbryts eller ändras ska respektive budgivare själv svara för de kostnader som uppkommit i samband med utvärdering av fastigheten.

Fastigheten överlåtes i första hand genom försäljning av aktier i ett av säljaren nybildat bolag (NYAB). Bud lämnas på underliggande fastighetsvärde med eventuella avdrag för latent skatt. Som underlag för bolaget vid sådan överlåtelse hänvisas till bifogad proformabalansräkning.

Foton

Fakta

Grundfakta

Objektkategori Kommersiell
Fastighetsbeteckning LINKÖPING FRÖSSLA 4:1 och 4:3
Objektstyp Industri
Område Malmslätt
Gatuadress Frössla Sofielund 1
Postnummer 58599
Ort Linköping
Tomtarealuppgifter enligt Lantmäteriet
Tomtareal/mark 10 698 m²
Totalarea 2900 m²
Tomtbeskrivning Arealen utgör 3504 kvm för Frössla 4:1 och 7194 kvm för Frössla 4:3. Den obebyggda delen av tomten är huvudsakligen asfalterad och inhägnad med industristängsel och grindar. Tomten nyttjas för parkering, kommunikation och upplag.
Boareauppgift enligt Area enligt hyresavtal
Taxeringsår 2013
Taxeringsvärdet är Fastställt
Taxeringsvärde byggnad 2 734 000 SEK
Taxeringsvärde mark 320 000 SEK
Summa taxeringsvärde 3 054 000 SEK

BYGGNAD

Industribyggnader Frössla 4:1 Industri
Byggnad Byggnaden inrymmer lokaler för produktion, kontor och lager. Enligt fastighetsregistret är ytorna uppdelade på produktion med 1076 kvm, kontor 246 kvm och lager 300 kvm. Total bruksarea 1 622 kvm. Av taxerad area har vissa delar av ursprungliga byggnadsdelar rivits, dessa uppskattas till ca 150 kvm.
Uppvärmning, kylning och ventilation Uppvärmning: vattenburen värme från nyinstallerad flisanläggning. Ventilation: Mekanisk till- och frånluft i produktionslokaler i övrigt självdrag.
Vatten och avloppstyp Kommunalt vatten och avlopp.
Tekniskbeskrivning Industribyggnad uppförd i två plan med källare. Grundläggning: Grundmurar med grundsulor i betong. Gjutna källargolv. Stomme av betong och mursten. Bjälklag: Betong. Fasad: Plåt. Yttertak: Plåt. Fönster: Kopplade 2-glas. En byggnad uppförd 1996 i ett plan om ca 240 kvm. Grundläggning: Betongplatta på mark. Stomme av stål. Fasad och tak är plåtbeklädda. Denna del är byggd som varmförråd men nyttjas idag för lackhall och lager.
Industribyggnad Frössla 4:3 Industri
Byggnad Byggnaden inrymmer lokaler för produktion om 1 040 kvm och lager om 340 kvm. Total bruksarea ca 1 380 kvm. Enligt fastighetsregistret är en produktionsdel om 440 kvm och en lagerdel om 80 kvm uppförda 1996, ombyggd 2011, värdeår 2005. Ursprunglig del omfattar en produktionsdel om 600 kvm och lager om 260 kvm uppförda 1960, ombyggda 1999, värdeår 1999.
Uppvärmning, kylning och ventilation Uppvärmning: vattenburen värme från nyinstallerad flisanläggning. Ventilation: Balanserad till- och frånluft med återvinning (FTX).
Vatten och avloppstyp Kommunalt vatten och avlopp.
Tekniskbeskrivning Ursprunglig byggnad uppförd 1960, tillbyggd 1996. Ombyggnad har skett 1999 och 2011. Värdeår för byggnadsdelarna är 1999 och 2005. Grundläggning: Gjuten betongplatta på mark och grundsulor i betong med gjutna betonggolv. Stomme: Trä, stål och betong. Fasad beklädd med plåt. Yttertak av plåt. Fönster 2-glas. Takskjutsportar och större vikportar för in- och utlastning i byggnaden.

Kostnader

Fastighetsskatt/-avgift 15 270 SEK/år
Kommentar Hyresgäster svarar för samtliga driftskostnader och fastighetsskatt utöver redovisad grundhyra. Fastighetsägaren ansvarar för visst underhåll enligt upprättad gränsdragningslista. Övrig tillkommande kostnad för fastighetsägaren är försäkring. I kalkylen upptas en schablonberäknad kostnad om 50 kr/kvm.
Boendekalkyl Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

INTECKNINGAR

Inteckningar 3
Totalt belopp 8 150 000 SEK

Sammanfattning från hyresgästlista

Total area 2 900 m²
Uthyrd total area 2 900 m²
Total intäkt 1 450 000 SEK/år
Summa hyresintäkter 1 450 000 SEK/år
Total antal hyresgäster 1
Totalt antal lokaler 1

Övriga rättigheter och belastningar

Rättigheter förmån Officialservitut: Rätt att använda områdena x och z för utfart. - Väg
Rättigheter förmån Officialservitut: Rätt att använda områdena y och z för utfart. - Väg
Rättigheter förmån Officialservitut: Avlopp
Rättigheter last Officialservitut: Vattenledning
Rättigheter förmån Officialservitut: Väg
Rättigheter last Ledningsrätt: Ledningsrätt avseende rätt att bibehålla, underhålla och förnya dels 10 kv luftledningar med tillhörande transformatorstationer,dels underjordiska 10 kv starkströmskablar och styrkablar med tillhörande utrustning,dels transformatorstationerna 2303,2306,s533,s534,s535,s520 och ts103 uppförda som byggnader. ledningsrättsområdets bredd är för luftledningarna 10 meter och för kablarna 4 meter. för transformatorstationer uppförda som byggnader är led ningsområdet området för byggnaden och 2 meter på varje sida. området för s520 och ts103 är enligt kartbilaga 9. - Starkström

Närområde

Områdesbeskrivning Fakta om Linköping

Linköping är en snabbt växande kommun med 153 000 invånare som ligger i hjärtat av södra Sverige med goda kommunikationer.
Det är Sveriges femte största kommun och en del av regionen East Sweden. Linköping präglas av högteknologi i världsklass inom
områden som flyg, IT och miljö. Här finns en stark innovationskraft med Mjärdevi Science Park, en av Europas främsta teknikparker
och ett högt rankat universitet som står för nytänkande och spetskompetens.

Uppgifterna bygger på tillgänglig statistik september 2016.

Linköping
• 153 000 invånare
• Låg snittålder – 39 år
• 36 procent har universitetsutbildning
• 14 500 registrerade företag
• 63 procent av företagen är kunskapsintensiva
• Kända företag: Saab, Ericsson, Cloetta, IFS, Sectra,
Scan, Arla, Autoliv, Arris, Cybaero
• Universitetssjukhus
• Regionalt pendlingsnav, 20 000 inpendlare dagligen
• Lägst skattesats i regionen – 20,20 kr

Karta

Jag är intresserad av detta objekt!

Genom att skicka mitt meddelande godkänner jag att LIWE Estate sparar mina uppgifter. För mer information hur uppgifterna behandlas klicka här.

Paste your text here: